Revisión do padrón municipal de habitantes. 1998.

068 Ramirás (Ourense)


Poboación

 

Home s

Mullere s

Total

969

1.131

2.10 0

Segundo  nacionalidade

 

Home s

Mullere s

Total

Española

952

1.113

2.06 6

Estranxei ra

17

18

34

Segundo grandes grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

Menos de 16 anos

107

102

208

De 16 a 64 anos

499

531

1.03 0

De 65 e máis anos

363

498

862

Segundo o lugar de  nacemento

 

Home s

Mullere s

Total

No concello de residencia

704

855

1.55 9

Noutro concello da mesma  provincia

154

161

315

Noutra provincia de Galicia

21

13

33

Noutra comunidade autónoma

25

23

48

No estranxeiro

65

80

145

Segundo grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

De 0 a 4 anos

33

32

65

De 5 a 9 anos

24

23

47

De 10 a 14 anos

36

36

72

De 15 a 19 anos

36

47

84

De 20 a 24 anos

55

42

97

De 25 a 29 anos

56

48

104

De 30 a 34 anos

46

52

98

De 35 a 39 anos

37

41

79

De 40 a 44 anos

45

36

81

De 45 a 49 anos

47

40

87

De 50 a 54 anos

57

59

116

De 55 a 59 anos

57

55

112

De 60 a 64 anos

75

120

196

De 65 a 69 anos

84

108

192

De 70 a 74 anos

107

123

230

De 75 a 79 anos

84

109

193

De 80 a 84 anos

53

88

141

De 85 a 89 anos

25

52

78

De 90 a 94 anos

8

17

25

De 95 a 99 anos

2

2

4

De 100 e máis anos

0

0

0


 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

Monasterio de Ramiras
Ramiras Padron 98
Ramiras Padron 96

 

 

Ramiras Padron 98