xilanov3.jpg (33542 bytes)
vilanov.jpg (6295 bytes)
vilanov6.jpg (12887 bytes)
vilanov7.jpg (17089 bytes)
vilano-4.jpg (23314 bytes)

Descrición de Vilanova segundo Curros Enriquez:

Preto da cibdá de Ourense,
camiño de Celanova, 
onde é máis tépedo o vento
que a terra gallega azouta, 
dun círcolo de montañas
na faldra sempre verdosa,
esténdese un val frorido,
cuberto de herbas cheirosas,
piñeirales i arboredos
ricos de frutas e sombra.


Deste val no medio e medio,
entre edras e musgo envoltas,
ergue as torres un castelo, 
feito alá n'eras remotas
de pedra de sillería,
cáxeque co tempo roxa.
Como este antigo edificio
outro non hai, según contan,
pois diz que foi levantado
por unha princesa moura,
déndesde a posta do sol
hastra a saída da aurora.
...................
A carón deste castelo,
agarimadiñas todas,
ou pola veiga ceibadas
como bandada de pombas,
as retelladas troneiras
abertas ó sol que as doura,
alcóntranse as brancas casas
da vila de Vilanova.

Vilanova dos Infantes
é vila de grande sona.

(A Virxe do Cristal)

Vilanova conserva un aspecto medieval, con alguna de sus antiguas casas señoriales, rodeando latorre del castillo, que fue derruído por los Irmandiños no 1467 y reconstuido más tarde.

En el año 940, Santa Ilduara, madre de San Rosendo, fundó un mosterio en este lugar para retirarse cuando fuese viuda.

Restos de este monasterio pueden verse adosados a la actual igrexa parroquial, de estilo románico, donde se


 conserva un cristo de madera, tamén románico, de finales del s. XII, de tamaño natural con claros matices bizantinos, posiblemente procedente del antiguo monasterio y reconocido por uno de los más interesantes de Galicia.

Actualmente, la Fundación Terras de Celanova mantiene una hermosa exposición en la Torre de Vilanova, centrada en tres aspectos:
* El mundo prehistórico de Castromao
* Vilanova dos Infantes y la Edad Media
* Celanova

 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

Alcázar de Milmanda
Santa Eufemia
Vilanova dos Infantes
Castromao
Santa Comba
Capilla de San Miguel
Os Paco Roques
La Iglesia
Festas
Celanova Padron 96
Celanova Padron 98

 

Virgen de
 

Vilanova dos Infantes